Sme od Vás vzdialení len na jeden telefonát... 0911 952 044

Stavebný pozemok Šaca - nová lokalita

Cena
62 €/m2
ID
4831
Krajina
Slovenská republika
Oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Košice II
Obec
Košice
časť
Šaca
Ulica
Šemšianska
Výmera pozemku
623 m2

Popis

Ponúkame na predaj pozemky v mestskej časti Košice – Šaca v severnej časti Šemšianskej ulice. Jedná sa celkovo o 6 parciel:

 1. pozemok, parcelné číslo 272/59 – trvalé trávne porasty o výmere 513 m2 v cene 32 028,– €,

 2. pozemok, parcelné číslo 272/58 – trvalé trávne porasty o výmere 576 m2 v cene 35 556,– €,

 3. pozemok,  parcelné číslo 272/1 – trvalé trávne porasty o výmere 623 m2 v cene 38 188,– €,

 4. pozemok, parcelné číslo 272/57 – trvalé trávne porasty o výmere 597 m2 v cene 36 732,– €,

 5. pozemok, parcelné číslo 272/55 – trvalé trávne porasty o výmere 597 m2 v cene 35 556,– €,

 6. pozemok, parcelné číslo 272/54 – trvalé trávne porasty o výmere 563 m2 v cene 34 828,– €.

V súčasnej dobe na ponúkaných pozemkoch nie sú vybudované prípojky elektrickej energie a k pozemkom vedie spevnená prístupová cesta. Pozemky nie sú oplotené, sú však zamerané a opatrené hliníkovými stĺpikmi.

Jedná sa o uzavretú lokalitu s obmedzeným potenciálom výstavby – počet stavieb je konečný ( v súčasnosti sú už postavené 3 rodinné domy).

Z hľadiska urbanistických regulatívov je možné v lokalite stavať rodinné domy, maximálne dvojpodlažné s možnosťou využitia podkrovia na obytné účely, s maximálnym počtom troch bytových jednotiek. Koeficient zastavanosti je 0,4 a to včítane spevnených plôch.

Rodinné domy musia mať aspoň 2 parkovacie (garážové) stojiská pre jednu bytovú jednotku.

V cene je zahrnuté:

 • podiel vo veľkosti 1/11 k celku na pozemku, parcele registra C, parcelné číslo 272/51 – trvalé trávne porasty o výmere 1299 m2, na ktorej bude vybudovaná dopravná komunikácia, vodovod, kanalizácia a elektrické prípojky,

 • projektová a stavebná dokumentácia na cestu, vodovod a kanalizáciu vrátane stavebných povolení (stavebné povolenie na vybudovanie vodovodu je vydané),

 • provízia realitnej kancelárie,

Cena jednotlivých pozemkov je konečná a nebude zaťažená daňou z pridanej hodnoty.

V cene nie je zahrnuté:

 • stavebné práce realizujúce kanalizáciu, vodovod a elektrické prípojky (kanalizácia a vodovod vo výške 1/11 z objemu finančných prostriedkov, elektrická prípojka vo vlastnej réžii vlastníka pozemku),

 • kúpa pozemku – parcely registra C, parcelné číslo 272/13 – záhrady o výmere 279 m2, kde je predávajúcim iná osoba. V súčasnosti je zmluvne stanovené právo prechodu a prejazdu pre vlastníkov parciel a to formou vecného bremena (predpokladaný náklad 150,– € / za podiel vo veľkosti 1/11 k celku),

S mestom sú nájomné zmluvy na drobné pozemky pri prechode zo štátnej cesty na súkromný pozemok uzatvorené s cieľom výstavby vodovodu a kanalizácie, ktoré činia ročnú úhrnnú sumu cesta vo výške 126,– € / rok k 31. 1. kalendárneho roku (pre nových vlastníkov od roku 2018) a

voda – suma bude stanovená na základe porealizačného zamerania vodovodu.

V prípade záujmu o tieto nehnuteľnosti prosím kontaktujte:JUDr. Alexander Jesenský – 0907 167 198

 

Inžinierske siete

vodovod, elektrina - 230V/400V, kanalizácia

Maklér

JUDr. Alexander Jesenský

Orange Real, s.r.o.
Františkánska 5
040 01 Košice

Tel.: 0907167198
E-mail:

e-mail


Počet ponúk: 1, zobraziť všetky ponuky

DÔVODY
prečo spolupracovať s Orange Real
 • rozsiahla databáza na strane ponuky i dopytu
 • exkluzívna starostlivosť
  bez exkluzívnych zmlúv
 • profesionálny, férový
  a empatický prístup
 • bezpečné a overené postupy
 • spolupráca s profesionálmi
  v súvisiacich oblastiach
 • jedinečný spôsob riešenia zadĺžených nehnuteľností
© 2010 Orange Real. Všetky práva vyhradené. Design & programming by WIMAGI & WEBTUNING.