info@orangereal.sk Opýtajte sa čokoľvek
0911 952 044 Sme od Vás vzdialení len na jeden telefonát...

Čo vám iní (ne)povedia

Finančné sprostredkovanie - Čo to vlastne je?

Finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov je bezplatná služba, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona okrem iného, túto činnosť môže vykonávať spoločnosť, ktorá je evidovaná registri Národnej banky Slovenska ako samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent alebo ako finančný poradca a zároveň je evidovaná v niektorom z jej podregistrov - poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov a doplnkového dôchodkového sporenia.

Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona sú odborné vedomosti na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva riadne a na dostatočnej odbornej úrovni a preukazuje sa:

a) úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,

b) potvrdením o dĺžke odbornej praxe v oblasti finančného trhu ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto odbornej praxe,

c) potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania,

d) osvedčením o úspešnom vykonaní odbornej skúšky alebo certifikátom o úspešnom vykonaní odbornej skúšky s certifikátom.

Evidencia v týchto registroch a podregistroch je sprístupnená na internetovej stránke www.nbs.sk

Finančný sprostredkovateľ alebo poradca v banke? Hypotekárny úver si v súčasnosti môžete vybaviť cez:

 • poradcu v banke
 • realitného makléra vykonávajúceho aj sprostredkovateľskú činnosť v oblasti hypotekárnych úverov
 • finančného sprostredkovateľa

Poradca v banke – táto osoba Vám poskytne odborné informácie, nakoľko bol náležite vyškolený, avšak sú to stále informácie iba z domácej banky a bude sa Vás snažiť presvedčiť na najvýhodnejší produkt vo svojej banke.

Realitný maklér, ktorý vykonáva aj sprostredkovateľskú činnosť týkajúcu sa hypoték, prípadne poisťovaciu činnosť – už naši predkovia sa riadili dávnou múdrosťou, že nie je možné sedieť súčasne na dvoch stoličkách. To platí aj v prípade realitných maklérov, ktorí sa venujú obom spomenutým činnostiam. Každá z týchto dvoch profesií má totiž inú prioritu. Realitný maklér potrebuje hlavne predať nehnuteľnosť. Finančný sprostredkovateľ potrebuje vybaviť úver prípadne poistenie.

Jedna z týchto činností je iba pridružená za účelom vyššieho zisku z jedného klienta.

Podľa nášho názoru (samozrejme česť výnimkám) nie je možné obsiahnuť obe  tieto oblasti na 100% - nej kvalitatívnej úrovni.

Navyše realitní makléri Vám môžu poskytnúť úver iba v niektorých bankách.

Finančný sprostredkovateľ – táto osoba Vám poskytne komplexné informácie zo všetkých bánk metódou porovnávania. Výber úveru už bude na Vás na základe presných a konkrétnych informácií. Finančný sprostredkovateľ sa špecializuje iba na túto jednu oblasť, preto sú tie informácie stále presné a aktuálne. Jeho jediným cieľom nie je úver v konkrétnej banke, ale vybavený a spokojný klient.

Čo Vám ponúkne finančný sprostredkovateľ s dlhoročnou bankovou praxou? Na základe Vašich vstupných údajov a základných požiadaviek Vám:

 • bezplatne zistí možnosti financovania v jednotlivých bankách – komunikácia s bankami je na dennej báze, priamo s hypotekárnymi špecialistami v jednotlivých bankách,
 • vysvetlí typy produktov, ktoré banky ponúkajú – už konkrétne podľa Vašej požiadavky. Každý z našich klientov je individualita a špecialista pre inú oblasť. Pri vzájomnej komunikácii s klientom zistíme, že situáciu vieme riešiť aj iným, pre dotyčného výhodnejším spôsobom, lenže klient nepozná to množstvo variácií, ktoré je možné urobiť, aby to bolo pre neho čo najvýhodnejšie a je dosť možné, že v ním vybranej banke, kde už bol, mu takýto spôsob nenavrhli, prípadne túto variáciu ani nemajú. Táto znalosť súvislostí v kombináciou s dlhoročnou bankovou praxou finančného sprostredkovateľa je na prospech klienta.

Finančný poradca

 • vysvetlí klientovi pojmy, s ktorými sa stretne prvý a možno posledný krát pri vybavovaní hypotekárneho úveru – vinkulácia, kvitancia, záložná zmluva, návrh na vklad záložnej zmluvy, akceptovateľné ťarchy na liste vlastníctva, list vlastníctva s plombou, súhlas banky so zriadením záložného práva na 2. miesto v poradí a množstvo pojmov, ktoré ho čakajú a neminú
 • informuje o prebiehajúcich kampaniach a výhodách v jednotlivých bankách – samozrejme reálnych a úplných, nie takých, ako sú prezentované v masmédiách, kde je povedané A - aby prilákali klientov, ale B, ktoré im oznámia až v banke, čo pochová ich nádeje o výhodných podmienkach prezentovaných výhodách.
 • po výbere banky oznámi, aké tlačivá a doklady je potrebné do konkrétnej banky doložiť a klientovi ich odovzdá
 • pripraví všetky potrebné bankové tlačivá, ktoré s ním vyplní a vysvetlí a tieto následne  odovzdá do banky, kde začne schvaľovací proces a  počas tohto procesu je v kontakte s bankou, ktorá ho informuje o stave úveru (nemôže zasahovať do schvaľovacieho procesu, takú kompetenciu nemá)
 • po schválení úveru túto informáciu oznámi a zúčastní sa s klientom podpisu všetkých dokumentov v banke, a upozorní ho na všetky body zmluvy, ktoré sú už pre pracovníka banky rutinou, lebo to opakuje možno niekoľkokrát denne a nepovažuje to za až  také dôležité. Toto je dôležitý moment, pretože aj keď klient niektorým pojmom úplne nerozumie, no má istotu, že poradca áno a môže sa na neho spoľahnúť, že mu nedovolí podpísať nič skryto nevýhodné, resp. nepochopené.
 • pomôže doložiť všetky potrebné doklady k čerpaniu úveru, ustráži termíny čerpania ako v úverovej zmluve, tak aj náväznosť termínov v kúpnej zmluve

Prečo využiť služby finančného sprostredkovateľa s dlhoročnou bankovou praxou odporúčaného realitnou kanceláriou? Ide o zachovanie profesionality v každej oblasti – ako úverovej tak aj realitnej. Fungujúca realitná kancelária nemôže mať dostatok času na úverovú oblasť, nakoľko dohodnutie obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim, ustráženie termínov a všetko ostatné okolo predaja a kúpy nehnuteľnosti a samozrejme vybavovanie ďalších klientov je jeho prvoradou činnosťou, ktorú dokonale ovláda.

Koľko Vás to bude stáť? Odpoveď je jednoduchá – ani jeden cent. Finančný sprostredkovateľ má uzavreté zmluvy so všetkými bankami a jeho honorár je vyplácaný bankou, a nie z Vašich peňazí.

Spolupráca realitného makléra a finančného sprostredkovateľa s dlhoročnou bankovou praxou je dokonalá súhra dvoch profesionálov, z ktorej bude ťažiť najviac klient. Určite to nebude bez „adrenalínu“, ale títo ľudia Vám pomôžu maximálne ako v jednej tak aj v druhej oblasti, aby Váš zámer prebehol „čo najhladšie“.

Hypotekárna kalkulačka


%
rokov
mes.
316,61 €
RPMN: 0,89 %
. deň